Regulamin sklepu

1. OGÓLNE ZASADY DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

 1. Kwiaciarnia internetowa www.kwiatowy-raj-suwalki.pl prowadzona jest przez firmę Elżbieta Kępa Kwiatowy Raj Usługi Florystyczne z siedzibą w Suwałkach, identyfikująca się numerami REGON 523426808 oraz NIP 8441405368, zwana dalej Kwiatowy Raj, prowadzi sprzedaż kompozycji kwiatowych przez Internet na terenie Suwałk i okolic.
 2. Zamówienia dokonywane przez internet są obowiązujące.
 3. Zamówienia realizowane są zgodnie z podanymi danymi przez Klienta podczas składania zamówienia, na adres odbiorcy.
 4. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez Klienta, tj. realizowania przez firmę Kwiatowy Raj zamówień, składania zamówień, cen, płatności i składania reklamacji.
 5. Składając zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się i w pełni akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
 6. Wszystkie informacje dotyczące statusu zamówienia mogą zostać przekazane przez obsługę kwiaciarni.
 7. Wszystkie kwestie związane ze zmianą zamówienia mogą zostać przeprowadzone przez obsługę kwiaciarni.

2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienie może zostać złożone przez Internet.
 2. Potwierdzenie złożenia zamówienia przesyłane jest na podany w trakcie składania zamówienia adres e-mail.
 3. Kwiatowy Raj gwarantuje  prawo do wprowadzenia zmian dotyczących daty, adresu, składu zamówienia, dostawy przesyłki kwiatowej najpóźniej na 2 dni robocze przed planowaną datą doręczenia podaną przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Wprowadzenie zmian może być możliwe również w późniejszym terminie, o ile zamówienie nie zostało jeszcze przekazane do realizacji. Zapraszamy do kontaktu z obsługą kwiaciarni celem sprawdzenia możliwości wprowadzenia zmian.
 4. Kwiatowy Raj gwarantuje prawo do wprowadzenia zmian dotyczących treści liścika najpóźniej 1 dzień roboczy przed datą dostawy podaną w trakcie składania zamówienia. Wprowadzenie zmian może być możliwe również w późniejszym terminie, o ile zamówienie nie zostało jeszcze przekazane do realizacji.
 5. Kwiatowy Raj realizuje wyłącznie zamówienia w pełni opłacone.

3. CENY I PŁATNOŚCI

 1. Walutą w jakiej realizujemy zamówienia jest złoty polski (PLN).

4. DOSTAWA

 1. Kwiatowy Raj realizuje zamówienia na terenie Suwałk i okolic – do 70 km od granic miasta. Zamówienia poza tą strefę wymagają dodatkowego kontaktu telefonicznego z kwiaciarnią.

5. FORMY PŁATNOŚCI

 1. Przy dokonywaniu płatności przez Klienta udostępniamy następujące formy płatności:
 • płatność kartą z PayU,
 • płatność online z PayU,
 • BLIK.

6. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia, które będą realizowane od poniedziałku do piątku, należy składać do godziny 22:00, najpóźniej w dzień poprzedzający dostawę.
 2. Zlecenia na sobotę i niedzielę przyjmowane są do godziny 22:00 w piątek.
 3. Zamówienia „Na Dzisiaj” są możliwe pod warunkiem, że zostało to uzgodnione wcześniej telefonicznie bądź poprzez korespondencję e-mail z kwiaciarnią.
 4. Przesyłki dostarczane są w przedziałach czasowych: 8 – 11, 11 – 14, 14 – 17, 17 – 20.
 5. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnego czasu dostawy, wymaga to wcześniejszego kontaktu z kwiaciarnią.
 6. Podane godziny traktowane są orientacyjnie i nie są gwarantowane w takie dni jak: Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki.
 7. Sprzedawca oferuje następujące formy dostawy towarów:
 • dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia adres.
 • odbiór osobisty w kwiaciarni.

7. POLITYKA ZASTĘPOWANIA PRODUKTÓW

 1. Kwiatowy Raj zobowiązuje się by dostarczane przez nas bukiety były jak najbardziej zbliżone do prezentowanych na zdjęciu. Jednak w związku z sezonowością i niedostępnością niektórych odmian kwiatów i dodatków, Kwiatowy Raj zastrzega sobie możliwość delikatnej zmiany kompozycji kwiatowej.
 2. Dostarczane przez nas kompozycje mogą także różnić się od tych zamieszczonych na zdjęciach ze względu na indywidualny styl każdego florysty. Dołożymy jednak wszelkich starań by bukiet utrzymał swój charakter, wielkość, kolorystykę zapewniając największy stopień podobieństwa do oryginału. Wartość bukietu pozostaje bez zmian. 

8. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie może zostać anulowane najpóźniej na 2 dni robocze przed podaną w trakcie składania zamówienia datą doręczenia.
 2. Zamówienie może zostać anulowane także później, jeśli nie zostało jeszcze przekazane do realizacji. Zapraszamy do kontaktu z obsługą kwiaciarni celem sprawdzenia statusu zamówienia.
 3. W przypadku anulowania zamówienia Kwiatowy Raj zwróci w terminie 7 dni kwotę zamówienia, pomniejszoną o koszty manipulacyjne operatora płatności.
 4. Zwrot może nastąpić tą samą metodą płatności, jaką dokonano zapłaty za zamówienie lub przelewem bankowym.

9. REKLAMACJE

 1. Reklamacje można składać osobiście w kwiaciarni lub za pośrednictwem e-maila na adres kwiatowyraj.suwalki@gmail.com.
 2. Reklamację e-mailową może złożyć wyłącznie Klient składający zamówienie z tego samego e-maila.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące doręczenia przesyłki kwiatowej rozpatrywane będą w terminie 5 dni roboczych od dnia realizacji zamówienia.
 4. Każda reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie.
 5. Reklamacje dotyczące składu lub jakości przesyłki kwiatowej rozpatrywane są wyłącznie w oparciu o dokumentację zdjęciową przesłaną przez nadawcę lub odbiorcę przesyłki kwiatowej.
 6. Klient ma prawo złożyć reklamację do dwóch dni od daty dostarczenia przesyłki kwiatowej.
 7. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona przez Kwiatowy Raj w ciągu 5 dni roboczych od daty jej otrzymania.
 8. Podczas składania reklamacji Klient zobowiązany jest do przesłania danych niezbędnych do identyfikacji Klienta (nr zamówienia, adres odbiorcy, forma złożonego zamówienia). W przypadku podania niekompletnych danych w reklamacji lub w przypadku gdy dane nie zgadzają się z podanymi w trakcie składania zamówienia, reklamacja zostaje odrzucona.
 9. Kwiatowy Raj jest zobowiązany do poinformowania Klienta o odrzuceniu reklamacji za pomocą e-maila lub telefonicznie. Klient zobowiązany jest wtedy do uzupełnienia brakujących danych do 2 dni roboczych w celu dalszego procesu reklamacji.
 10. Kwiatowy Raj gwarantuje świeżość kwiatów ciętych przez 2 dni od dnia ich doręczenia, podanego podczas składania zamówienia.
 11. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych tj. poniżej 5 stopni Celsjusza lub powyżej 25 stopni Celsjusza gwarancja świeżości obowiązuje przez 1 dzień.
 12. Ze względu na świeżość kwiatów ciętych dostarczanych przez Kwiatowy Raj reklamacje nie będą uwzględnianie w przypadku złego przechowywania kwiatów tj. złej pielęgnacji (wymiana wody, podcięcie końcówek łodyg kwiatów).
 13. Różnice w formie i kształcie bukietu ze względu na indywidualność florystów nie będą uwzględniane podczas reklamacji.
 14. Reklamacje dotyczące różnic w składzie bukietu oraz świeżości będą rozpatrzone wyłącznie w oparciu o zdjęcie dostarczonego bukietu. W przypadku braku zdjęcia reklamacja nie zostanie uwzględniona.

10. INNE UWAGI KOŃCOWE

 1. Zdjęcia i opisy produktów są wyłączną własnością Kwiatowego Raju i podlegają ochronie prawa polskiego i międzynarodowego.
 2. Kwiatowy Raj nie wyraża zgody na wykorzystanie swojej nazwy, logo, regulaminu, opisów produktów oraz zdjęć produktów bez pisemnego zezwolenia
 3. Kwiatowy Raj nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w świadczeniu usług lub niewykonanie usług spowodowane katastrofami naturalnymi i innymi zdarzeniami losowymi, awariami sieci telekomunikacyjnych i systemów obsługujących płatności elektroniczne.
 4. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Kwiatowy Raj zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Klienta o zaistniałej sytuacji, a także o najszybszym możliwym terminie realizacji złożonego zamówienia.
 5. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.